Modern IT Specialist

Marcel is een IT specialist met meer dan 20 jaar ervaring. Na jaren van bedenken, bouwen en beheren van traditionele Windows serveromgevingen heeft hij gekozen voor de moderne IT. Zijn focus ligt op Microsoft 365 oplossingen.

Wat is de gedachte van moderne IT

Na jarenlang krmapachtig vasthouden aan de oude manieren zien we ondertussen dat de medewerkers prima zelf hun werk kunnen vormgeven. Waar dit jarenlang leidde tot ‘Shadow IT’ wordt dit concept nu echt omarmt en zorgen we ervoor dat de medewerkers hun werk vrijer in kunnen richten maar dan binnen de kaders die een bedrijf voorstaat op gebied van compliance, security en integrity.